ಯಂಗ್-ಏಜ್

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದು
ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೈಯ ಹಿಡಿದು
ಮುಗಿದೆಹೋಯ್ತು ಯಂಗ್-ಏಜ್
ಹುಡುಗಿಯ ಎ೦ಗೇಜ್-ಮೆಂಟು

Related Articles